englishnederlands
Netwerk & Internet Consultancy (NICon)
Internet zonder poespas
NICon?
NICon?
NICon is een eenmansbedrijf in Zuidhorn, Groningen. Het bedrijf is in 2000 door Renzo Kooi opgericht.

NICon is gespecialiseerd in architectuur en ontwikkeling van software, in het bijzonder (maar niet exclusief) gericht op het internet.

NICons klanten zijn veelal non profit- of semi-overheidsbedrijven, bijvoorbeeld het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc) in Groningen, of de Zuidhorner turnvereniging 'Kracht door Vriendschap'.

De opdrachten die NICon uitvoert betreffen doorgaans maatwerk.
Internet - tekst & redactie
Internet - tekst & redactie
Lezen op het internet, doet men dat nog? Informatie voor het internet moet in elk geval kort en bondig zijn. NICon schrijft het, of snijdt bestaande tekst op maat.
Internet - applicaties & websites
Internet - applicaties & websites
NICon ontwerpt, maakt en programmeert internetapplicaties en websites sinds 19941. Produkten van NICon gebruiken - als dat nodig en nuttig is - de laatste stand van de techniek.

1 Terzijde: er bestonden eind 1994 naar schatting wereldwijd 7000 websites.
Databases
Databases
Een database is niet veel meer dan een digitale kast voor gegevens. NICon weet over het algemeen wel raad met het ontwerp en de programmering van databases, vooral ten behoeve van 'database-gestuurde' webapplicaties/-sites1.

1 Websites waarbij een belangrijk deel van de benodigde gegevens in een database is opgeslagen en via het internet kan worden gemanipuleerd.
Advies & consult
Advies & consult
Van antwoord op internet­vragen tot begeleiding van de opzet en uitvoering van een complete internetapplicatie en/of -site.
Contact
Contact
Gebruik svp het webformulier om NICon een bericht te sturen
Network & Internet Consultancy (NICon)
No fuss Internet
NICon?
NICon?
NICon is a small business in Zuidhorn, Groningen, the Netherlands. The company was founded in 2000 by Renzo Kooi.

NICon is specialized in architecture and development of software, especially (but not exclusively) aimed at the Internet.

NICons customers are non-/not for profit- or (semi-) public institutions, for example the Rob Giel Research centre (RGOc) at Groningen, or the local gymnastics club 'Kracht door Vriendschap'.

Most of the time NICons work concerns customary, specialized front- and back end programming.
Internet - applications & web sites
Internet - applications & web sites
NICon designs, creates and programs web applications and web sites since 19941.
Based on requirements or usefulness NICon products use the latest advancements in front end and back end technology or proven technology.

1 Near the end of 1994 it was estimated that world wide about 7000 web sites existed.
Databases
Databases
A database is nothing more than a digital store for all kinds of data. NICon knows how to handle data, and can assist or program databases, especially for the purpose of database driven web sites1.

1 Web sites where a more or less large part of the information is stored in a database and can be manipulated via the internet.
Advice & consultation
Advice & consultation
From answers to particular questions on information technology to assistance or complete guidance setting up and/or programming internet applications or websites.
Contact
Contact
Please use the web form to send a message to NICon
Het lijkt erop dat u deze pagina op een tablet of telefoon bekijkt. Tap op de tekst achter een naar rechts wijzend pijltje of het pijltje zelf om aanvullende tekst te lezen. Your seem to be browsing on a tablet or smartphone. Please tap the text behind an arrow or the arrow itself to read extra text.
Let op: uw internetprogramma (browser) is verouderd. Dit kan beveiligingsproblemen opleveren.
De website van NICon kan niet worden geladen. Werk svp eerst uw programma bij.
Internet Explorer-gebruikers: gebruik svp de Edge-browser
Note: your browser is outdated. This may be a security risk.
The NICon website will not be loaded. Please update your browser software first.
Internet Explorer users: please use the Edge browser
 
Controleer svpPlease check

Vul het formulier in en klik op verzendenFill out this form and click 'send'


Dank voor uw bericht. NICon neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Thank you for your message. NICon will contact you as soon as possible.
Excuses, de server kon het bericht niet verwerken. NICon krijgt hiervan bericht en probeert het per omgaande te herstellen Sorry, the server wasn't able to process your message. NICon is noted and will try to fix it asap.